Products

Industries

Results for “

W ramach procesu audytu sprzętu stosujemy organizację obsługi urządzeń zgarniakowych prowadzoną przez centrum doskonalenia, aby przedstawić klientowi pełny obraz stanu jego maszyny.

Oferujemy obszerne szkolenia dotyczące urządzeń zgarniakowych mające na celu poprawę umiejętności operatorów i techników utrzymania ruchu.

Od początku do końca działamy jako generalny wykonawca, aby sprawnie zdemontować, zapakować, przetransportować, ponownie zmontować i oddać do eksploatacji urządzenie zgarniakowe.

Tylko nasza firma oferuje kompletną linię markowych części P&H do urządzeń zgarniakowych P&H oraz urządzeń zgarniakowych wszystkich innych najważniejszych producentów.

W ciągu ostatnich 20 lat pomagaliśmy w związku z wyłączeniem z eksploatacji niemal 50 największych urządzeń zgarniakowych na świecie.

Oferowane przez nas sposoby organizacji szkoleń są elastyczne, aby sprostać konkretnym potrzebom klientów i uwzględniają zarówno szkolenia e-learningowe, jak i prowadzone przez instruktora.

Nasz model szkoleniowy jest opracowany, aby stopniowo zwiększać wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego użytkowania i konserwowania urządzeń będących w posiadaniu klienta.

Analiza potrzeb szkoleniowych polega na ocenie wiedzy pracowników w zakresie konserwacji i użytkowania konkretnych urządzeń.

Naprawy przeprowadzane w naszych ośrodkach serwisowych oznaczają najbardziej odpowiedni czas realizacji i wysoką jakość w oparciu o specyfikacje i procedury OEM.

W czasie podejmowania decyzji o zakupie części oryginalnego producenta lub zamienników należy wziąć pod uwagę pewne kluczowe czynniki.

Współpracujemy z klientami, aby przygotować dostosowany do potrzeb plan zmiany miejsca pracy i ponownego montażu.

Oferujemy usługi w zakresie kompleksowego oddania do eksploatacji i powtórnego oddania do eksploatacji wszystkich naszych urządzeń.

Jesteśmy w stanie zrealizować skomplikowany, indywidualny proces produkcji dokładnie według specyfikacji klienta.

Nasz program wymiany urządzeń daje możliwość całkowitego zastąpienia maszyny w czasie trwania naprawy.

Oferujemy pełną gamę programów konserwacji prewencyjnej, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów.

Nasze programy konserwacji prewencyjnej pozwalają ocenić bieżący stan urządzenia, aby móc lepiej przewidywać, kiedy należy wykonać odpowiednie działania.

  • Zapewnia we właściwym czasie odpowiednią wiedzę na temat stanu technicznego i wydajności pracy urządzenia
  • Rozpoznaje stałe wzorce i odstępstwa od normalnych stanów

Our engine, hydraulic, powertrain, fuel and cab filters help protect major components of your machines by filtering out contaminants, dust, dirt, debris and water.

Komatsu transmission oil is designed to meet TO-4 specs, which means it can be used in a variety of off-road equipment brands.

Komatsu Supercoolant is designed with advanced organic acid technology (OAT) designed to provide premium protection to all parts of the engine's cooling system.

Protect your machines with Joy gear lubricants that offer outstanding thermal stability and high load carrying capacity in underground mining environments.