Rozwiązania finansowe

Z przyjemnością oferujemy elastyczne i dostępne na całym świecie rozwiązania finansowe na zakup sprzętu. Nasz zespół Global Mining Equipment Finance (GMEF) składa się ze specjalistów w dziedzinie bankowości i leasingu, którzy mają udokumentowane globalne doświadczenie w organizowaniu kompleksowego wynajmu i leasingu urządzeń, finansowaniu projektów, finansowaniu z zabezpieczeniem na wypadek zmiany cen surowców i finansowaniu przez agencję kredytów eksportowych. Nasz system oparty na jednym punkcie kontaktowym oznacza, że przejście przez proces finansowy jest szybkie i łatwe i jest on wspomagany przez specjalistę, który doskonale rozumie potrzeby naszych klientów.

Kontakt
iStock-953751904.jpg

Finansowanie wszystkich potrzeb związanych z urządzeniami

Możemy pomóc w związku z finansowaniem:

 • Zakupu lub dzierżawy nowych lub używanych urządzeń dla górnictwa odkrywkowego i podziemnego
 • Napraw już posiadanego sprzętu
 • Rozbudowy już posiadanego sprzętu
 • Głównych prac serwisowych

Za pomocą większej liczby rozwiązań finansowych

Nasze rozwiązania finansowe obejmują m.in.:

 • Leasing operacyjny
 • Leasing finansowy
 • Kredyty
 • Programy wynajmu
 • Finansowanie projektów

Rozwiązania elastyczne

Współpracujemy z klientem, aby zrozumieć jego wyjątkowe potrzeby dotyczące finansowania i przepływów pieniężnych, oraz aby znaleźć najlepsze rozwiązanie finansowe odpowiadające sposobowi jego działania. Do oferowanych przez nas elastycznych rozwiązań zaliczają się:

 • Minimalizacja zaliczek i/lub płatności w trakcie realizacji projektu
 • Równomierne rozłożenie kosztów urządzeń przez cały okres finansowania
 • Powiązanie płatności za urządzenia z poziomem produkcji kopalni lub cenami surowców

Możemy zorganizować finansowanie przez czołowe zewnętrzne podmioty finansowe lub zapewnić finansowanie projektu bezpośrednio przez nas.

Bez względu na wymagania zrobimy, co tylko możliwe, aby zapewnić niezbędne finansowanie.