Program wymiany podzespołów (CEP)

Minimalizowanie czasu postoju maszyny w trakcie planowanych i nieplanowanych przerw w pracy jest kluczowe ze względu na realizację celów produkcyjnych.

 

Program wymiany podzespołów zapewnia łatwe dostarczanie regenerowanych podzespołów, które są wykonywane z zastosowaniem najnowszych ulepszeń. Komponenty te można otrzymać z magazynów regionalnych tego samego lub następnego dnia. 

Joy 14CM15 continuous mine underground

Jednym z centralnych zobowiązań wobec klientów jest zapewnienie światowej klasy usług poprzez bezpośrednią sieć obsługi. Pozwoli nam to współpracować z klientami, aby opracować innowacyjne usługi, które obniżają całkowity koszt posiadania przy jednoczesnej bezpiecznej maksymalizacji produkcji. 

Program wymiany podzespołów zwany CEP daje korzyści wynikające z natychmiastowej wymiany towarowej kluczowych komponentów, które pozwalają na ponowne uruchomienie urządzenia tak szybko, jak to możliwe. 

GPL671.jpg

Cele produkcyjne można osiągnąć tylko wtedy, gdy zapewniona zostanie sprawność urządzeń. Minimalizowanie czasu postoju maszyny ma kluczowe znaczenie, ponieważ jeśli prace konserwacyjne nie będą przeprowadzane szybko, realizacja celów produkcyjnych może być opóźniona. Program wymiany podzespołów zapewnia wygodne dostawy regenerowanych podzespołów P&H i Joy, które są dostępne tego samego lub następnego dnia.

Oferujemy komponenty CEP przeznaczone do:

  • Górnictwa odkrywkowego: wiertnic, urządzeń zgarniakowych, koparek, ładowarek kołowych i wozideł
  • Górnictwa podziemnego: kombajnów typu Continuous Miner, systemów kotwiących, systemów wejścia, przenośników, systemów ścianowych, urządzeń przesypowo-kruszących i systemów odstawy
  • Górnictwa skał twardych: ładowarek, wozideł, pojazdów użytkowych, urządzeń do drążenia szybów i wiertnic

Ponadto program wymiany podzespołów obejmuje też wybrane komponenty do wozideł oraz koparek, ładowarek kołowych, wiertnic i urządzeń zgarniakowych marek innych niż P&H. 

Niższe koszty operacyjne

Program wymiany podzespołów pomaga ograniczyć koszty operacyjne przez:

  • Krótszy czas przestoju: kosztowny przestój urządzenia jest ograniczony do czasu wymiany uszkodzonego podzespołu, co stanowi przeciwieństwo przestoju trwającego przez cały okres naprawy
  • Ograniczenie stanów magazynowych: zostaje wyeliminowana konieczność dysponowania kosztownymi zapasami, ponieważ są one utrzymywane przez nasze ośrodki serwisowe, czyli regionalne magazyny rozlokowane na całym świecie, które są czynne przez 24 godziny na dobę, aby zaspokoić potrzeby klientów
  • Niższe koszty komponentów: koszty wymiany mogą być znacznie niższe niż w przypadku nowych komponentów
  • Nowa gwarancja: wymienione komponenty są objęte gwarancją oryginalnego producenta, a ich niezawodność odpowiada niezawodności nowych komponentów lub nawet ją przewyższa.
  • Najnowsze technologie: demontowane komponenty są wymieniane na całkowicie zregenerowane, zgodne z oryginalną specyfikacją i rygorystycznymi normami oraz uwzględniające najnowsze usprawnienia oferowane przez oryginalnego producenta.

Nasz proces regeneracji

W ramach programu wymiany podzespołów części są regenerowane zgodnie z oryginalną specyfikacją i uwzględniają najnowsze usprawnienia.

Proces regeneracji zaczyna się od całkowitego demontażu podzespołu, po którym następuje dokładne czyszczenie parowe oraz obróbka strumieniowo-ścierna/piaskowanie obudów skrzyń przekładniowych i ram silników.

Następnie przeprowadzana jest kompleksowa kontrola, która obejmuje analizę uszkodzeń i/lub zużycia, sprawdzenie przekładni i wpustów oraz dopasowanie ram silników i przekładni. W celu zapewnienia niezawodnej izolacji wewnętrznej wszystkie wyremontowane silniki przechodzą proces impregnacji podciśnieniowej.

Aby ograniczyć do minimum możliwość wystąpienia jakichkolwiek wad, wszystkie elementy poddawane obciążeniu i robocze podzespoły mechaniczne przechodzą nieniszczące badania magnetycznoproszkowe, badania z wykorzystaniem światła UV i/lub badanie ultradźwiękowe. Części wymagające naprawy są przywracane do stanu zgodnego z oryginalną specyfikacją lub wymieniane, aby poszczególne podzespoły odpowiadały podzespołom nowym

Testy elektryczne są równie rygorystyczne jak kontrole mechaniczne i badania nieniszczące. Sprawdzeniu podlega prawidłowe działanie elektryczne i integralność wszystkich obwodów drukowanych, obwodów logicznych, tworników, wirników, biegunów komutacyjnych, magneśnic, szczotek, komutatorów, cewek, okablowania, połączeń elektrycznych i taśm uziemienia. Wszystkie części lub elementy, które są niezgodne z oryginalną specyfikacją, są wymieniane. Nasze najnowocześniejsze podzespoły elektroniczne są naprawiane przez oryginalnych dostawców, którzy także udzielają na nie gwarancji, zapewniając ten sam poziom wydajności jak w przypadku nowych komponentów.

Po dokonaniu naprawy i wymianie części, podzespoły są testowanych w sposób odpowiadający ich zastosowaniu w warunkach rzeczywistych. Tworniki, wentylatory, mechanizmy otwierania łyżki i inne podzespoły szybkoobrotowe są ponownie wyważane i testowane, a wszystkie silniki są poddawane badaniom pod obciążeniem oraz pomiarom i analizie widmowej drgań. W celu zapewnienia optymalnej wydajności w miejscu pracy, podzespoły hydrauliczne są testowane przy zastosowaniu optymalnej prędkości i ciśnienia, hamulce przechodzą kontrolę pod obciążeniem, a przekładnie są badane w ruchu.

Kiedy komponent przejdzie wszystkie procedury testowe, jest umieszczany w magazynie, gdzie oczekuje na zapotrzebowanie ze strony klientów. 

Skontaktuj się z nami

W Komatsu otrzymujesz produkty, zasoby i narzędzia, których potrzebujesz — tak szybko, jak ich potrzebujesz. Ponieważ naszym najwyższym priorytetem jest niezawodność Twojej maszyny.

Kontakt