Oświadczenie w sprawie surowców mineralnych z regionów ogarniętych konfliktami

We wszystkich naszych praktykach biznesowych dbamy o zgodność z przepisami prawa i zasadami etycznymi. Wspieramy również cel, jakim jest położenie kresu przemocy i naruszeniom praw człowieka związanym z wydobyciem złota, cyny, tantalu i wolframu („surowce mineralne z regionów konfliktów”) w Demokratycznej Republice Konga i krajach ościennych („DRK”).

W naszym zaangażowaniu na rzecz przestrzegania w naszej działalności praktyk etycznego postępowania w biznesie, będziemy kontynuować odpowiednie wysiłki w celu zidentyfikowania źródła wszelkich surowców mineralnych z regionów ogarniętych konfliktami w materiałach, częściach i komponentach, które pozyskujemy do wytwarzania naszych produktów. Jeśli odkryjemy w takich materiałach jakiekolwiek surowce mineralne będące źródłem konfliktów, podejmiemy odpowiednie działania w celu przejścia na wykorzystanie innych materiałów, części i komponentów, jeśli będzie to możliwe. Ponadto oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać tych samych zasad w odniesieniu do swoich łańcuchów zaopatrzenia i dostaw.

Obowiązuje od lipca 2021

Zastępuje Oświadczenie w sprawie surowców mineralnych z regionów ogarniętych konfliktami wydane w maju 2014