Rozwój wraz ze społeczeństwem

Dostosowane do potrzeb społecznych, nasze zobowiązania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju koncentrują się na rozwoju wykraczającym daleko poza naszą firmę. Aby uhonorować rolę, jaką wszyscy odgrywają w cyklach wzrostu i produkcji, wspieramy nasze powiązania ze społeczeństwem, pomagając przywracać naturalne środowiska, angażując się w rozwój społeczności i świadcząc niezbędne usługi społeczne.

GPL14735_KMC_1456.jpg

Ponowne zalesianie

Zapotrzebowanie na surowce mineralne stale rośnie, podobnie jak potrzeba działań na rzecz środowiska, które pomogą ograniczyć zmiany klimatyczne. Aby sprostać obu potrzebom, wspieramy ponowne zalesianie terenów na całym świecie, wszędzie tam, gdzie wcześniej znajdowały się kopalnie — współpracując z organizacjami non-profit i naszymi klientami, aby odbudować rodzime siedliska i zapewnić pełną współpracę.

GPL12401__DSC5326.jpg

Rozwój społeczności

Pozostając wierni naszemu duchowi założycielskiemu, współpracujemy z naszymi partnerami, aby wspierać wysiłki na rzecz rozwoju społeczności, dostarczając niezbędne zasoby, które sprzyjają wzrostowi i zwiększają przyszłe możliwości dla potrzebujących społeczności.

GPL12957__DSC0370.jpg

Usługi dla ludności

Traktowanie wszystkich ludzi jako równych i zasługujących na dostęp do usług niezbędnych dla człowieka jest kluczowe dla stworzenia świata, w którym wszyscy możemy się rozwijać. W czasach kryzysu czy w obliczu codziennych potrzeb pracujemy nad wspieraniem inicjatyw, które dostarczają usług potrzebnych nam wszystkim do przetrwania.