Integracja społeczna i różnorodność

Ponieważ mamy zespół o globalnym zasięgu, różnorodność środowisk, perspektyw i doświadczeń jest ważną częścią tego, kim jesteśmy. Integracja społeczna wykracza poza ramy naszej organizacji — budujemy silne i trwałe relacje z klientami, dostawcami, partnerami i społecznościami, w których żyjemy i pracujemy.

Nasze podejście

Koncentrując się na zaangażowaniu, musimy wspierać naszych interesariuszy i siebie nawzajem, zachęcamy do kultury otwartości, a także głębokiego szacunku dla roli, jaką integracja społeczna i różnorodność odgrywają w wynikach zespołu, innowacji i zaufaniu do relacji.
GPL12006_KMCG20918 626.jpg

Kiedy doceniamy nasze różnice i cenimy różne perspektywy, stajemy się silniejsi, mądrzejsi i lepsi jako firma oraz jako społeczeństwo. Postanawiamy być firmą, która aktywnie ceni różnorodność — nie tylko w tym, co mówimy — ale także w tym, co robimy.

GPL11389.jpg

Jeff Dawes, CEO

Komatsu Mining

Zaangażowanie klienta

Wspólnie z naszymi klientami angażujemy się w tworzenie i utrzymywanie współpracy w atmosferze integracji społecznej, a także oferujemy rozwiązania, które zaspokajają potrzeby zróżnicowanych grup pracowniczych.
Dozer_D155CX-8 K170 Pipelayer_Granbury TX_DS_191217_KOM_4922.jpg

Kultywowanie innowacji

Zachęcanie do różnorodności myśli ma na celu uhonorowanie mocnych stron i indywidualności każdej osoby, a jednocześnie umożliwienie jej wnoszenia autentycznych poglądów i idei. To z kolei pozwala nam utrzymać zarówno przewagę konkurencyjną, jak i trwały wzrost.
GPL14716_KMCG20918 109.jpg

Działania na rzecz integracji

Wykorzystanie globalnej różnorodności w naszej firmie i zachęcanie każdego pracownika do wniesienia swoich unikalnych pomysłów jest niezbędnym elementem ciągłej poprawy naszej efektywności operacyjnej.
iStock_Inclusive operations PPE_1268542847.jpg

Przyciąganie i zatrzymywanie talentów

Przyciąganie, rozwijanie i zatrzymywanie różnorodnych talentów na wszystkich szczeblach wzmacnia nasz zespół, poszerza branże, które obsługujemy i przynosi bezpośrednie korzyści społecznościom, w których pracujemy.
GPL12027__DSC6378.psd

Budowanie kompetencji kulturowych

Ciągłe szkolenia i możliwości uczenia się mające na celu poszerzanie kompetencji kulturowych nie tylko pomagają nam lepiej pracować jako zróżnicowany, globalny zespół, ale także pomagają nam lepiej zaspokajać potrzeby naszej globalnej, dynamicznej i zróżnicowanej bazy klientów w zakresie produktów i usług serwisowych.
iStock_Cultural competence flags_878771488.jpg

Społeczności w Komatsu

Play Video Image YouTube Video Image

Globalna sieć kobiet Komatsu

Komatsu Global Women’s Network (KGWN) to organizacja wolontariacka, która działa na rzecz równości płci, uświadamiając kobietom pracującym w naszych branżach jakim wyzwaniom muszą stawić czoła oraz jakie możliwości stoją przed nimi.
GPL9380.jpg

Sieć odkrywania nowych talentów wśród profesjonalistów (Emerging Professionals Network)

Sieć odkrywania nowych talentów wśród profesjonalistów (Emerging Professionals Network) wspiera rozwój i sukces przywództwa, tworząc społeczność, która łączy, rozwija i wzmacnia różnorodnych i ambitnych nowych talentów wśród profesjonalistów.