Nasze zaangażowanie na rzecz społeczeństwa

Pozostając wierni naszemu duchowi założycielskiemu, staramy się być cenionym partnerem społeczności na całym świecie, wspierając zrównoważone działania, które wykraczają daleko poza działalność Komatsu. Opierając się na podstawowych zobowiązaniach dotyczących zasad etyki i bezpiecznego postępowania, nasze priorytety w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) podnoszą jakość życia ludzi, rozwijają przyszłe pokolenia i zmieniają się wraz ze społeczeństwem. Aby wzmocnić zrównoważone działania, skupiamy się na: redukcji emisji CO2, wykorzystaniu energii odnawialnej, oszczędzaniu wody i redukcji odpadów.

Dążenie do bezszkodowości

Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem. Nieustannie dążymy do zdrowego, przyjaznego dla środowiska i wolnego od urazów miejsca pracy.
GPL13096__DSC1613.jpg

Zgodność naszych działań z przepisami prawa i zasadami etyki

Nasza reputacja zależy od uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności każdej osoby związanej z naszą firmą. Niezłomna uczciwość osobista i głębokie zaangażowanie w doskonałość biznesową ze wszystkimi naszymi interesariuszami jest podstawą naszej pracy i kluczem do wspólnego sukcesu.
Play Video Image YouTube Video Image

Poprawa jakości życia

Zmotywowani przez wymagania przyszłości, zobowiązujemy się do spełnienia światowej potrzeby zrównoważonych rozwiązań, które redukują emisje CO2 i ilość odpadów, zwiększając jednocześnie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i oszczędzanie wody.
GPL13166__DSC1972.jpg

Rozwój wraz ze społeczeństwem

Aby docenić rolę, jaką każdy z nas odgrywa w niezbędnych cyklach wzrostu i produkcji, szukamy sposobów wsparcia naszych powiązań ze społeczeństwem — pomagając przywrócić naturalne środowisko i zobowiązując się do dalszego rozwoju naszych społeczności.
GPL15065_KMC_9350.jpg

Integracja społeczna i różnorodność

Miejsce pracy oparte na integracji społecznej i różnorodności korzystnie wpływa nie tylko na naszą firmę, ale również na wszystkie nasze działania z partnerami i społecznościami.
GPL11961_KMCG20918 136.jpg