Informacje o dostawcy

Otwarte, oparte na współpracy relacje z naszymi dostawcami mają kluczowe znaczenie dla naszego dalszego sukcesu. Cenimy partnerów dostawców, którzy są zaangażowani w zapewnienie wysokich standardów jakości, uznając jednocześnie naszą potrzebę stosowania konkurencyjnych cen i innowacyjnych rozwiązań.

Oczekiwania w kwestii zgodności z przepisami i zasadami etyki

Zdajemy sobie sprawę i doceniamy fakt, że nasi dostawcy różnią się znacznie pod względem wielkości, historii, zakresu działalności i lokalizacji. Uwzględniając tę różnorodność, jesteśmy zobowiązani do współpracy z wszystkimi naszymi partnerami w celu wykorzystania łańcucha dostaw, który odzwierciedla podstawowe zasady, praktyki i wartości określone w Powszechnym kodeksie praktyki handlowej Komatsu i naszych wytycznych CSR (Społeczna odpowiedzialność biznesu) dotyczących zamówień.
Companypage_Complianceandethics.psd

Aktualne zasoby dostawców

Połączenie z portalem dostawców górniczych

dla dostawców z branży wydobywczej, które umożliwia składanie wniosków o odstępstwo i zastąpienie, aktualizację oryginalnego produktu i potwierdzania terminu dostaw 

Połączenie z siecią Ariba

dla dostawców z branży wydobywczej, które umożliwia przesyłanie potwierdzeń terminów, tworzenia powiadomień o wysyłce z wyprzedzeniem, fakturowania i ogólnego zarządzania zamówieniami

Połączenie z eCommerce

Dotyczy tylko wozideł górniczych zbudowanych w Peorii

Połączenie z firmą GT Nexus

dla dostawców części zamiennych z Ripley i Peorii, które umożliwia przesyłanie potwierdzeń terminów, tworzenie powiadomień o wysyłce z wyprzedzeniem, fakturowanie i ogólne zarządzanie zamówieniami

Wnioski o odstępstwo

Zmiana procesu i zastąpienia

Specyfikacje materiałowe Komatsu

Aby zapoznać się z podręcznikiem jakości dostawcy lub specyfikacją opakowania, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym Komatsu

Zgodność z przepisami w zakresie obrotu i ceł

Jako globalna organizacja kładziemy silny nacisk na zgodność z przepisami w zakresie obrotu i ceł na świecie. Przestrzeganie międzynarodowych i lokalnych przepisów handlowych w całym naszym łańcuchu dostaw ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Dbamy o zgodność z przepisami handlowymi poprzez:

  • Znajomość obowiązujących globalnych przepisów handlowych i rozumienie przepisów regulujących działalność międzynarodową
  • Utrzymywanie działalności w zgodności z prawem handlowym obowiązującym w naszych globalnych regionach
  • Przeprowadzanie globalnych ocen w celu zapewnienia świadomości w zakresie handlu i przestrzegania prawa celnego oraz przestrzegania przepisów handlowych
  • Przeprowadzanie regularnych przeglądów naszych praktyk biznesowych i partnerów handlowych pod kątem zapewnienia zgodności z przepisami w zakresie całego łańcucha dostaw
Companypage_Trade compliance_composite.psd

Zobowiązanie dotyczące surowców mineralnych z regionów ogarniętych konfliktami

W ramach naszego łańcucha dostaw jesteśmy zobowiązani do etycznego pozyskiwania części, których używamy do produkcji naszych produktów i oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać tych samych zasad.
929502466

Promowanie relacji z firmą Komatsu

Ogólnie rzecz biorąc, Komatsu powstrzymuje się od angażowania się we wzajemne działania promocyjne z dostawcami (referencje, studia przypadków, możliwości wspólnego kreowania marki itp.). Aby poprosić o wyjątek, należy z wyprzedzeniem zwrócić się bezpośrednio do partnera handlowego Komatsu w celu uzyskania zgody zespołów marketingowych i prawnych Komatsu.
Companypage_Promoting relationships_tosize_GPL12119_DR6A0651.psd